Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej MZEC Świdnica Sp. z o.o.

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania

oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912).

Data publikacji 2024.02.20 r.

Zgłoś awarię
Skip to content