Polityka ekologiczna

Produkujemy eko

Produkcja w naszej ciepłowni odbywa się poza miastem, w optymalnych, kontrolowanych warunkach. Wysoki komin bezpiecznie odprowadza pozostałości po spalaniu wysokiej jakości węgla.

Odpowiednia temperatura kotła zapewnia, że paliwo spalane jest w sposób, który zapobiega powstawaniu najgroźniejszych zanieczyszczeń (benzo(a)piren) i znacznie ogranicza powstawanie pyłów.

Jak podaje Instytut Certyfikacji Emisji Budynków, dzięki produkcji ciepła w ciepłowniach takich jak nasza możemy wyemitować 35 razy (3500 proc.) mniej pyłów do atmosfery – w porównaniu do indywidualnego kotła na węgiel, produkującego tę samą ilość ciepła.
Poza tym ograniczymy niemal całkowicie emisję bezno(a)pirenu i tlenku węgla, których wpływ na nasze zdrowie – jest bezpośredni i zabójczy. Co więcej, o 175 proc. ograniczymy emisję tlenków azotu, a o 239 proc. dwutlenku siarki.

W ostatnich latach duże nakłady inwestycyjne, często wspierane środkami z dotacji UE przeznaczaliśmy na poprawę oddziaływania na środowisko naszej fabryki ciepła systemowego.

Najważniejsze z nich to wymiana izolacji sieci magistrali napowietrznej DN-600 na odcinku ponad 400 metrów, modernizacja przyłącza ciepłowniczego do Zespołu Szkół Mechanicznych, wymiana silnika i sposobu regulacji parametrów pracy pompy obiegowej PO3 z zastosowaniem falownika oraz wymiana urządzeń potrzeb własnych kotła K-2 typu WR25, tj. wymiana wentylatora wyciągu spalin oraz jego napędu o zmiennym zapotrzebowaniu mocy – silnika i układu regulacji wydajności, z zastosowaniem falowników.

Od stycznia działa zmodernizowana instalacja odpylania spalin, dzięki której, normy emisji z ciepłowni na Zawiszowie spełniane są z wielkim marginesem bezpieczeństwa w stosunku do obowiązujących norm. Dane dotyczące emisji do atmosfery substancji szkodliwych za ubiegły rok można zobaczyć tutaj.

Likwidacja pieców na paliwo stałe to efekty Kawki widoczne dla mieszkańców wielu kamienic w ścisłej zabudowie centrum Świdnicy. W 2017 roku przyłączyliśmy do ciepła systemowego 62 mieszkania przy ul. Siennej, 131 mieszkań przy ul. Kościelnej, Saperów i Parkowej, ciepło systemowe trafiło też do dawnego Gimnazjum nr 3, Domu Dziennego Pobytu i III LO. Sieć i potencjalne możliwości przyłączenia dotarły do ul. 1-go Maja na odcinku od pl. św. Małgorzaty po ul. Wrocławską.

Miejskie ciepło ogrzewa też ciepłą wodę w coraz większej ilości mieszkań w budynkach należących do zasobów świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie od dwóch lat trwa konsekwentna likwidacja gazowych podgrzewaczy wody potocznie zwanych junkersami.
Od początku akcji 1538 gazowych podgrzewaczy wody, w tym planuje się przyłączyć ciepłą wodę z MZEC w 1825 mieszkaniach.
Na tej mapce można zobaczyć aktualny zasięg ciepła systemowego w Świdnicy.

Zgłoś awarię
Skip to content