Wpisz informacje o swoim mieszkaniu

Typ Twojego budynku/mieszkania

Powierzchnia Twojego mieszkania (m 2)

Zużycie ciepłej wody (m 3/miesiąc)

Wyniki obliczeń - Koszty ogrzewania

CAŁKOWITY, ROCZNY KOSZT OGRZEWANIA TWOJEGO MIESZKANIA/DOMU (zł/rok)
Ciepłem systemowym MZEC Gazem ziemnym (tylko paliwo) Energią elektryczną
Węzeł cieplny wspólnoty Węzeł cieplny MZEC
0.00 0.00 0.00 0.00
 
MIESIĘCZNY KOSZT OGRZEWANIA POWIERZCHNI JEDNOSTKOWEJ (zł/m2/miesiąc)
Ciepłem systemowym MZEC Gazem ziemnym (tylko paliwo) Energią elektryczną
Węzeł cieplny wspólnoty Węzeł cieplny MZEC
0.00 0.00 0.00 0.00
 
KOSZT PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY (zł/m3)
Ciepłem systemowym MZEC Gazem ziemnym (tylko paliwo) Energią elektryczną
Węzeł cieplny wspólnoty Węzeł cieplny MZEC
0.00 0.00 0.00 0.00

 

Założenia przyjęte do obliczeń

Ceny taryf ciepła, gazu i energii elektrycznej obowiązujące w dniu 20 stycznia 2017 r. Długość sezonu grzewczego 240 dni. Średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym 4,5oC. Podany koszt podgrzania 1 m3 ciepłej wody ciepłem sieciowym został wyliczony dla mieszkania w przykładowym bloku na Osiedlu Młodych, z nową instalacją centralnej ciepłej wody. Średnie zużycie ciepłej wody na Osiedlu Młodych wynosi 2,75 m3/miesiąc/mieszkanie. Ten koszt może się nieco różnić w budynkach z instalacją wieloletnią i bardzo rozległą. Koszt podgrzania wody gazem wyliczono dla zastosowania tzw. "Junkersa", przyjmując jego sprawność eksploatacyjną w wysokości 75%. Abonament za gaz dla mieszkania z Junkersem i kuchenką. Koszt ogrzewania gazem określono w oparciu o średnią, eksploatacyjną sprawność kotła gazowego 85% . Koszty gazu mogą ulec zmianie, w zależności od taryfy stosowanej w rozliczeniach. W przypadku ciepła systemowego uwzględniono wszystkie koszty. Dla gazu ziemnego uwzględniono tylko koszt jego zakupu, bez energii elektrycznej i innych kosztów eksploatacji (napraw, serwisu itp.). UWAGA Podane wyliczenia są tylko przykładem prawdziwym dla przyjętych przez autorów założeń. Należy je traktować jako bardzo prawdopodobny ale tylko przykład. Koszty ogrzewania mieszkania i podgrzania ciepłej wody, niezależnie od paliwa czy źródła energii, są zależne od tak wielu czynników, że zawsze trzeba je szacować indywidualnie dla każdego przypadku. Jeżeli chcesz wykonać taki szacunek skontaktuj się z nami lub np. z audytorem energetycznym.