O firmie

Historia

Scentralizowany system ciepłowniczy powstał w Świdnicy pod koniec lat sześćdziesiątych, w momencie oddania do eksploatacji ciepłowni osiedlowej przy zbiegu ulic Sikorskiego i Zamenhofa, ogrzewającej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej pierwsze budynki powstającego Osiedla Młodych.

Z chwilą podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy Osiedla Zawiszów postanowiono wybudować na obrzeżach miasta nową ciepłownię, która docelowo miała przejąć na siebie zadanie produkcji ciepła dla wszystkich dotychczasowych i przyszłych odbiorców WPEC.

Ciepłownię Zawiszów, z dwoma kotłami WR-25 o łącznej mocy 58,15 MW, uruchomiono jesienią 1986 roku. W styczniu 1993 r. zlikwidowano Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu i po skomunalizowaniu wyłączonej części jego mienia, na mocy uchwały Rady Miejskiej Świdnicy powołano do życia zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Świdnicy.

Wykorzystywana technologia

W ciepłowni zainstalowano cztery kotły wodne typu WLM 2,5 o łącznej mocy 11,63 MW, spalające na rusztach warstwowych miał węgla kamiennego.

W miarę rozbudowy Osiedla Młodych i sieci zaistniała konieczność rozbudowy źródła. W czerwcu 1973 roku przekazano do użytku nową ciepłownię, zlokalizowaną w sąsiedztwie poprzedniej, wyposażoną w cztery większe kotły typu WLM 5, o łącznej mocy 23,26 MW. Jednostką eksploatującą system był wtedy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

W 1976 roku utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu w skład, którego wszedł Oddział Energetyki Cieplnej w Świdnicy.

Od pierwszego stycznia 2001 r. po przekształceniu zakładu budżetowego, rozpoczęła działalność jednoosobowa Spółka Gminy Miejskiej Świdnicy pod nazwą Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

Nasz zarząd

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy jest spółką której właścicielem jest Gmina Miejska Świdnica. Posiada ona udziały o łącznej wartości 16.441.000 zł.

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd Spółki, w skład którego wchodzą:

Prezes Zarządu: Jacek Piotrowski
Wiceprezes Zarządu: Rafał Bronowicki
Prokurent: Bogdan Ryndziewicz

Jacek Piotrowski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczno-Energetyczny. Studia Podyplomowe : Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu program Executive MBA, Systemy Zarzadzania i Nowe Technologie w Energetyce. Zawodowo związany z ciepłownictwem od 1981 r.

Rafał Bronowicki

Absolwent politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, całe swoje dotychczasowe życie zawodowe związał z bankowością, zarządzaniem i inwestycjami. Przez ostatnie 10 lat kierował oddziałami Raiffeisen Polbank.

Rada nadzorcza

Organem sprawującym nadzór nad Spółką jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:

Adam Markiewicz – Przewodniczący

Karol Przywara
Grzegorz Sulima
Joanna Salus
Tomasz Arczykowski
Krzysztof Szymczak

Praca

Nieustannie budujemy i doskonalimy nasz zespół. Prowadzimy długofalową politykę kadrową i dlatego jeśli nie znalazłeś – nie znalazłaś – dziś niczego, co odpowiadałoby twojemu profilowi zawodowemu, nie wahaj się ani przez moment i wyślij nam swoje CV.

Aktualne oferty pracy – kliknij tutaj.

Zgłoś awarię
Skip to content