Budujemy sieci ciepłownicze Zobacz więcej Przyłącz się do naszej sieci ciepłowniczej Pomyśl ciepło o wygodzie Zobacz więcej Budujemy sieci ciepłownicze Zobacz więcej

Produkcja w naszej ciepłowni odbywa się poza miastem, w optymalnych, kontrolowanych warunkach. MZEC Świdnica to najlepsza jakość

Produkujemy eko

Produkcja w naszej ciepłowni odbywa się poza miastem, w optymalnych, kontrolowanych warunkach.

Nasza oferta

Oferujemy usługi i produkty dostosowane do lokalnego rynku. Nasi odbiorcy wiedzą, że MZEC Świdnica to najlepsza jakość.

Wybierz najlepsze rozwiązanie

Samodzielnie kontrolujesz temperaturę w mieszkaniu, dzięki czemu sam panujesz nad zużyciem ciepła.

Posiadamy szeroką ofertę!

Działamy profesjonalnie

W marcu 2017 r, dołączyliśmy do grona dostawców ciepła systemowego. Oznacza to, że dostarczane/produkowane przez nas ciepło spełnia najwyższe standardy w branży. Od tej chwili możemy posługiwać się także Godłem Teraz Polska, którym nagrodzone zostają wszystkie firmy dostarczające ciepło systemowe. Aby móc korzystać z marki ciepła systemowego i związanego z nią znaku Teraz Polska musieliśmy spełnić określone wymagania.

Produkujemy eko

Produkcja w naszej ciepłowni odbywa się poza miastem, w optymalnych, kontrolowanych warunkach. Wysoki komin bezpiecznie odprowadza pozostałości po spalaniu wysokiej jakości węgla.

Odpowiednia temperatura kotła zapewnia, że paliwo spalane jest w sposób, który zapobiega powstawaniu najgroźniejszych zanieczyszczeń (benzo(a)piren) i znacznie ogranicza powstawanie pyłów.

Odpowiedzi na ważne pytania

Odpowiednia temperatura kotła zapewnia, że paliwo spalane jest w sposób, który zapobiega powstawaniu najgroźniejszych zanieczyszczeń (benzo(a)piren) i znacznie ogranicza powstawanie pyłów.
W ostatnich latach duże nakłady inwestycyjne, często wspierane środkami z dotacji UE przeznaczaliśmy na poprawę oddziaływania na środowisko naszej fabryki ciepła systemowego.
Likwidacja pieców na paliwo stałe to efekty Kawki widoczne dla mieszkańców wielu kamienic w ścisłej zabudowie centrum Świdnicy.
Miejskie ciepło ogrzewa też ciepłą wodę w coraz większej ilości mieszkań w budynkach należących do zasobów świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie od dwóch lat trwa konsekwentna likwidacja gazowych podgrzewaczy wody.
Od stycznia działa zmodernizowana instalacja odpylania spalin, dzięki której, normy emisji z ciepłowni na Zawiszowie spełniane są z wielkim marginesem bezpieczeństwa w stosunku do obowiązujących norm. Dane dotyczące emisji do atmosfery substancji szkodliwych za ubiegły rok można zobaczyć tutaj.

Nasz zarząd

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy jest spółką której właścicielem jest Gmina Miejska Świdnica. Posiada ona udziały o łącznej wartości 15.383.000 zł. Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd Spółki, w skład którego wchodzą:

Jacek Piotrowski

Jacek Piotrowski

Rafał Bronowicki

Rafał Bronowicki

Zgłoś awarię
Skip to content