Aktualności

13 Lip
Początek i koniec sezonu grzewczego

Nie istnieje określony termin, w którym włączane i wyłączane jest centralne ogrzewanie. Jednak początek sezonu grzewczego przypada najczęściej na przełom października i listopada, a jego zakończenie na pierwsze tygodnie wiosny, czyli koniec marca lub początek kwietnia.

Ministerstwo Gospodarki definiuje sezon grzewczy jako okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

Z kolei Minister Infrastruktury w rozporządzeniu wskazał temperaturę, która powinna być utrzymywana w budynkach mieszkalnych. W pokojach jest to 20 stopni C, a w łazienkach 24 stopnie C. Wytyczne podane w tym rozporządzeniu można traktować jedynie jako podpowiedź, ponieważ nie jest ono wiążące dla spółdzielni mieszkaniowych.
Z naszego punktu widzenia, rozpoczęcie i zakończenie dostaw ciepła do naszych odbiorców następuje zawsze na wniosek spółdzielni albo zarządców wspólnot mieszkaniowych.

13 Lip
Do końca października składamy wnioski o wymianę domowego kotła

GMINA MIASTO ŚWIDNICA działająca jako Lider w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla mieszkańców Świdnicy w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020),  Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Termin naboru wniosków od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 317 r.  tel. 74 856 28 80 od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.00. Uzyskają tam Państwo informacje dotyczące naboru i pomoc  w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie.

Uwaga! O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl,

Zgłoś awarię
Skip to content