Aktualności

03 Lis
Początek i koniec sezonu grzewczego

Nie istnieje określony termin, w którym włączane i wyłączane jest centralne ogrzewanie. Jednak początek sezonu grzewczego przypada najczęściej na przełom października i listopada, a jego zakończenie na pierwsze tygodnie wiosny, czyli koniec marca lub początek kwietnia.

Ministerstwo Gospodarki definiuje sezon grzewczy jako okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

Z kolei Minister Infrastruktury w rozporządzeniu wskazał temperaturę, która powinna być utrzymywana w budynkach mieszkalnych. W pokojach jest to 20 stopni C, a w łazienkach 24 stopnie C. Wytyczne podane w tym rozporządzeniu można traktować jedynie jako podpowiedź, ponieważ nie jest ono wiążące dla spółdzielni mieszkaniowych.
Z naszego punktu widzenia, rozpoczęcie i zakończenie dostaw ciepła do naszych odbiorców następuje zawsze na wniosek spółdzielni albo zarządców wspólnot mieszkaniowych.

03 Lis
Zmiana taryfy dla ciepła 2021-2022

Szalejące ceny uprawnień do emisji CO2, które w tym roku wynosiły 33 euro w styczniu a na początku października przekraczały 62 euro spowodowały konieczność ponownej kalkulacji cen i stawek opłat za ciepło wytwarzane przez MZEC Świdnica Sp. z o. o. i wystąpienia spółki  o zmianę taryf do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes URE zaakceptował zasadność podniesienia cen i stawek opłat średnio o 8,5 %  i  25 października 2021 roku opublikował zmianę taryfy dla ciepła na stronie urzędu:   https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html   pod numerem 376/2021.

Nowe cen i stawki opłat za ciepło wprowadzone zostaną do stosowania od dnia 10 listopada 2021 roku.

Sidebar:
Zgłoś awarię
Skip to content