Kontakt

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica
NIP 884-23-68-644
REGON 891140930
nr konta Bank Zachodni WBK S.A. 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353

FormularzKontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Twój mail (opcjonalne)

Temat

Treść wiadomości

 

KsizkaTelefoniczna

Książka telefoniczna  
Sekretariatmzec@mzec.swidnica.pl
Sekretariat(074) 852-40-41

faks: (074) 852-43-58
Dział Księgowości – GKgk@mzec.swidnica.pl
Główny Księgowy wew. 243
Kierownik Działu Księgowościwew. 245
Referent ds. księgowychwew. 236
Inspektor ds. księgowychwew. 214
Inspektor ds. płacwew. 214
Specjalista ds. ekonomicznych i controllinguwew. 206
Specjalista ds. kadrwew. 218nk@mzec.swidnica.pl
Inspektor ds. BHPwew. 203bhp@mzec.swidnica.pl
Stanowisko ds. organizacyjno-prawnych i zamówień publicznych – NOwew. 233no@mzec.swidnica.pl
Dział Przygotowania i Rozliczania Remontów i Inwestycji – TRinwestycje@mzec.swidnica.pl
Kierownik Działu Przygotowania i Rozliczania Remontów i Inwestycjiwew. 211
Inspektor nadzoru i inwestycjiwew. 233
Specjalista ds. Przygotowania
i Rozliczania Remontów i Inwestycji
wew. 231
Inspektor ds. Przygotowania
i Rozliczania Remontów i Inwestycji
wew. 231
Dział Dystrybucji i Sprzedaży Ciepła – TDtd@mzec.swidnica.pl
Kierownik Działu Dystrybucji i Sprzedaży Ciepławew. 246
Specjalista ds. analiz, produkcji i przemysłuwew. 207
Specjalista ds. umów z odbiorcami ciepławew. 229
Specjalista ds. eksploatacji sieci ciepłowniczychwew. 208
Labolatorium jakości i ochrony środowiska – TO wew. 220to@mzec.swidnica.pl
Dział Eksploatacji i Źródeł Ciepła – TEtec@mzec.swidnica.pl
Kierownik Działu Eksploatacji i Źródeł Ciepławew. 225
Dyspozytorniawew. 238
Nawęglaniewew. 230
Warsztat Ślusarski, Wypożyczalniawew. 234
Warsztat elektrycznywew. 226
Specjalista ds. przemysłowych systemów informatycznychwew. 239
Starszy Mistrz ds. elektroenergetycznychwew. 237tee@mzec.swidnica.pl
Wydział Logistyki – TLtl@mzec.swidnica.pl
Kierownik Wydziału Logistykiwew. 216
Specjalista ds. zaopatrzeniawew. 209
Mistrz sekcji transportuwew. 209
Warsztat samochodowywew. 241
Magazynwew. 235
Wagawew. 224
Mistrz sekcji serwisuwew. 228
Administrator Sieci Informatycznej – TIwew. 240
Portiernia głównawew. 232
Kotłownie Lokalne – Bohaterów Getta603 193 732
Biuro Handlowe – ul. Pogodna 174 852-04-12