Kontakt

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica
NIP 884-23-68-644
REGON 891140930
nr konta Bank Zachodni WBK S.A. 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353

FormularzKontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Twój mail (opcjonalne)

Temat

Treść wiadomości

 

KsizkaTelefoniczna

 

Sekretariat mzec@mzec.swidnica.pl
Sekretariat

 (074) 852-40-41

faks: (074) 852-43-58

  Dział Księgowości – GK  gk@mzec.swidnica.pl
 Główny Księgowy

 wew. 243

 Kierownik Działu Księgowości

 wew. 245

Referent ds. księgowych

wew. 236

Inspektor ds. księgowych

wew. 214

Inspektor ds. płac

wew. 214

Starszy specjalista ds. ekonomicznych
i controllingu

 wew. 206

 Specjalista ds. kadr

wew. 218

nk@mzec.swidnica.pl
 Inspektor ds. BHP

wew. 203

bhp@mzec.swidnica.pl
Stanowisko ds. organizacyjno-prawnych i zamówień publicznych

 wew. 233

 zp@mzec.swidnica.pl
Dział Przygotowania i Rozliczania Remontów i Inwestycji – TR inwestycje@mzec.swidnica.pl
Kierownik Działu Przygotowania i Rozliczania Remontów i Inwestycji

 wew. 211

 Inspektor nadzoru i inwestycji

 wew. 233

Specjalista ds. Przygotowania
i Rozliczania Remontów i Inwestycji

 wew. 231

Inspektor ds. Przygotowania
i Rozliczania Remontów i Inwestycji
 Dział Dystrybucji i Sprzedaży Ciepła – TD
 Kierownik Działu Dystrybucji i Sprzedaży Ciepła

wew. 246

td@mzec.swidnica.pl
 Specjalista ds. analiz, produkcji i przemysłu

wew. 207

 Specjalista ds. umów z odbiorcami ciepła

wew. 229

Specjalista ds. eksploatacji sieci ciepłowniczych

wew. 208

Mistrz laboratorium jakości i ochrony środowiska

wew. 220

tel@mzec.swidnica.pl
Starszy Mistrz

wew. 237

tds@mzec.swidnica.pl
 Dział Eksploatacji i Źródeł Ciepła – TE
Kierownik Działu Eksploatacji i Źródeł Ciepła

wew. 225

tec@mzec.swidnica.pl
 Dyspozytornia

 wew. 238

 Nawęglanie

 wew. 230

 Warsztat Ślusarski, Wypożyczalnia

 wew. 234

 Warsztat elektryczny

 wew. 226

 Specjalista ds. przemysłowych systemów informatycznych

 wew. 239

Starszy Mistrz ds. elektroenergetycznych

wew. 237

tee@mzec.swidnica.pl
 Wydział Logistyki – TL tl@mzec.swidnica.pl
 Kierownik Wydziału Logistyki

 wew. 216

Specjalista ds. zaopatrzenia

 wew. 209

 Mistrz sekcji transportu

 wew. 209

 Warsztat samochodowy

 wew. 241

magazyn

 wew. 235

 Waga

 wew. 224

 Mistrz sekcji serwisu

 wew. 228

Inspektor ds. rozliczeń
 Administrator Sieci Informatycznej – TI
 Specjalista administrator sieci informatycznej

 wew. 240

 Inne
 Portiernia główna  wew. 232
 Kotłownie Lokalne – Bohaterów Getta   603 193 732
 Biuro Handlowe –  ul. Pogodna 1  (074) 852-04-12