Drukuj
Dotyczy:        Wstrzymanie dostawy ciepła

 

Informujemy, że w dniach 27 lipca do 31 lipca 2018 roku (5 dni)  nastąpi postój całej Ciepłowni Zawiszów. Postój spowodowany jest koniecznością wykonania prac wymiany armatury na ciepłowni oraz wykonania połączenia magistral ciepłowniczych. Spowoduje to wstrzymanie dostawy ciepła ( na potrzeby technologii i ciepłej wody użytkowej) dla wszystkich odbiorców na terenie Miasta Świdnica.

Zgodnie z rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 92), § 25 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia przedsiębiorstwo ma prawo do planowanej przerwy
w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym. Prawo do planowanej przerwy odzwierciedlone jest również w Umowach zawartych z Odbiorcami.

Rozumiemy, że wstrzymanie dostawy ciepła wiąże się dla Państwa z problemem organizacyjnym. Prace zostaną wykonane najszybciej jak to możliwe.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.