Drukuj
W celu ochrony naszych podziemnych ciepłociągów apelujemy do administratorów nieruchomości przez które one przebiegają o kontrolę nasadzeń nad kanałami ciepłowniczymi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie i usuwanie drzew tworzących głębokie i rozległe systemy korzeniowe (np. topola, wierzba).