Aktualnosci

ANKIETA – Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji na terenie Miasta Świdnicy

Pogotowie ciepłownicze

Informacja o przystąpieniu MZEC Sp. z o. o. w Świdnicy do Ciepła Systemowego

W marcu 2017 r. dołączyliśmy do grona dostawców ciepła systemowego. Oznacza to, że dostarczane/produkowane przez nas ciepło spełnia najwyższe standardy w branży. Od tej chwili możemy posługiwać się także Godłem Teraz Polska, którym nagrodzone zostają wszystkie firmy dostarczające ciepło systemowe. Aby móc korzystać z marki ciepła systemowego i związanego z nią znaku Teraz Polska musieliśmy spełnić określone wymagania...

Kalulator kosztów ogrzewania

Zmniejszenie emisji pyłów z Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy

Zrealizowane zadanie pod nazwą „Zmniejszenie emisji pyłów z Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy - przebudowa instalacji odpylania kotła K3 w celu dostosowania do wymogów prawa w 2016 roku” o wartości 1.460.000 zł zostało dofinansowane pożyczką w kwocie 892.790 zł z WFOŚiGW we Wrocławiu

Świadectwa oszczędności

214 tys. zł zaoszczędził Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy dzięki kilku wykonanym zadaniom inwestycyjnym.
To zaowocowało uzyskaniem tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw potwierdzających zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Zamienią piec na MZEC

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy będzie dostarczał ciepłą wodę użytkową dla całego Osiedla Młodych
i przyległych ulic. To oczywiście perspektywa kilku lat, ale porozumienie w tej sprawie ze Spółdzielnią Mieszkaniową już jest.

MZEC ŚWIDNICA NA FACEBOOKU