Rekordowe ceny uprawnień do emisji

18 Wrz

Aktualności

Po kwietniowym szczycie, pierwsze miesiące wakacji były okresem powolnego spadku cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Obecnie cena uprawnień osiągnęła niebotyczną granicę 30 euro za tonę CO2.
Taka sytuacja w realiach produkcji związanej z węglem musi skutkować wzrostem cen energii elektrycznej i ciepła. Do końca roku jednak świdniczanom nie grożą żadne podwyżki, bo MZEC kupował swoje uprawnienia w dobrym momencie po niemal dwukrotnie niższej cenie.
Europejski system handlu uprawnieniami do emisji polega najpierw na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem. Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje spadają.
W ramach wyznaczonego limitu firmy otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, którymi mogą handlować zgodnie ze swoimi potrzebami. Mogą też kupować ograniczone ilości międzynarodowych jednostek emisji pochodzących z projektów mających na celu ograniczenie zużycia energii na całym świecie. Ograniczenie całkowitej liczby dostępnych uprawnień do emisji gwarantuje, że mają one pewną wartość.
Co roku każde przedsiębiorstwo musi umorzyć liczbę przydziałów wystarczającą na pokrycie jego całkowitych emisji. W przeciwnym wypadku nakładane są wysokie grzywny. Jeżeli przedsiębiorstwo zmniejszy swoje emisje, może zatrzymać dodatkowe uprawnienia w celu pokrycia swoich potrzeb w przyszłości albo sprzedać je innemu przedsiębiorstwu, któremu tych uprawnień zabrakło. System ma na celu presję ekonomiczną na przedsiębiorców mającą doprowadzić do obniżenia emisji.

Zgłoś awarię
Skip to content