Zmniejszenie emisji pyłów

Zrealizowane zadanie pod nazwą „Zmniejszenie emisji pyłów z Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy – przebudowa instalacji odpylania kotła K3 w celu dostosowania do wymogów prawa w 2016 roku” o wartości 1.460.000 zł zostało dofinansowane pożyczką w kwocie 892.790 zł z WFOŚiGW we Wrocławiu
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Link do strony funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl