WYKONYWANIE PRAC INSTALACYJNYCH

Świadczymy usługi w zakresie:

  • montażu kotłów węglowych, gazowych oraz olejowych,
  • remontów i przeglądów niskotemperaturowych kotłów c.o. na paliwa stałe,
  • montażu i modernizacji węzłów cieplnych,
  • wykonania nowych i naprawy już istniejących instalacji centralnego ogrzewania, wodnych, gazowych
    i kanalizacyjnych,
  • pomiary szczelności wewnętrznych instalacji gazowych

W sprawach budowy sieci ciepłowniczych należy się kontaktować pon-pt, godz. 7.00-15.00 z Kierownikiem Wydziału Logistyki, tel. 74 852 40 41 w. 216 lub 603 193 697