USŁUGI PRZEŁADUNKOWE

Świadczymy usługi w zakresie:

 – przeładunku materiałów sypkich i gabarytowych z wagonów kolejowych,

–  roboty ziemne (wykopy, przekopy, plantowanie terenu)

W sprawach usług przeładunkowych należy się kontaktować pon-pt, godz. 7.00-15.00 z Mistrzem Sekcji Transportu, tel. 74 852 40 41 w. 209 lub 603 193 721