SKŁAD ZARZĄDU

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy jest spółką której właścicielem jest Gmina Miejska Świdnica. Posiada ona udziały o łącznej wartości 15.383.000 zł.

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd Spółki, w skład którego wchodzą:

  • Prezes Zarządu:  Jacek Piotrowski
  • Wiceprezes Zarządu:  Rafał Bronowicki

Prokurent: Witold Runowicz

Prokurent: Bogdan Ryndziewicz