SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy jest spółką której właścicielem jest Gmina Miejska Świdnica. Posiada ona udziały o łącznej wartości 15.383.000 zł.

Organem sprawującym nadzór nad Spółką jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:
  • Adam Markiewicz – Przewodniczący
  • Piotr Mielnik
  • Jan Kazimierz Łętowski
  • Andrzej Kleszcz
  • Adam Pyrzyński