POMIARY ELEKTROENERGETYCZNE

Świadczymy usługi w zakresie pomiarów elektroenergetycznych:

1. Pomiary, badania, diagnostyka regulatorów węzłów cieplnych, kotłowych

2. Pomiary, badania wyłączników p. pożarowych kotłowni gazowych

3. Pomiary, badania elektronarzędzi

W ww. zakresie należy kontaktować się z Mistrzem ds. elektrycznych i AKPiA, od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-14.00

nr telefonu: 74 852 40 41 w. 237

nr tel. kom. 603193761