OBSŁUGA KOTŁOWNI I WĘZŁÓW ZLECONYCH

Świadczymy usługi w zakresie obsługi kotłowni z niskotemperaturowymi kotłami c.o. na paliwo gazowe i olej opałowy lekki. 

Obsługa węzłów zleconych 

Kompleksowa oferta obsługi odbiorcy w zakresie eksploatacji węzłów cieplnych, polega między innymi na:

 • kontroli pracy węzła,
 • bieżącej obsłudze urządzeń i aparatów węzła,
 • bieżącej konserwacji oraz naprawie urządzeń i aparatów węzła,

Czynności wykonywane w ramach naszej usługi eksploatacyjnej to m. in.:

 • nastawy automatyki pogodowej oraz kontrola jej pracy
 • czyszczenie filtrów,
 • kontrola ciśnienia w naczyniach,
 • uzupełnianie wody w zładzie,
 • sprawdzanie układu pomiarowego,
 • sprawdzanie i regulacja pracy pomp,
 • bieżące konserwacje i naprawa urządzeń.

Cele naszych działań to:

 • utrzymanie węzła klienta w jak najlepszym stanie,
 • wydłużenie okresu funkcjonowania węzła w celu zmniejszenia ewentualnych kosztów inwestycyjnych,
 • niedopuszczenie do awarii, a w przypadku jej wystąpienia jak najszybsze usunięcie jej przyczyny.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Eksploatacji, 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00,
nr telefonu: 74 852 40 41 w. 244 lub 229.