Świadectwa oszczędności

214 tys. zł zaoszczędził Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy dzięki kilku wykonanym zadaniom inwestycyjnym. To zaowocowało uzyskaniem tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw potwierdzających zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

DSC_8463

Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii. Obowiązek ich uzyskania narzuca przedsiębiorstwo energetycznym ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej. Niepozyskanie świadectw wiąże się z koniecznością wniesienia przez przedsiębiorstwo opłaty zastępczej wynoszącej 1 proc. kwoty przychodu ze sprzedaży ciepła. Opłata zastępcza jest składową ceny ciepła, czyli ma bezpośredni wpływ na wzrost ceny ciepła dla odbiorców.

Wykonane przez MZEC inwestycje, które pozwoliły mu na uzyskanie białych certyfikatów, to: wymiana izolacji sieci magistrali napowietrznej DN-600 na odcinku ponad 400 metrów, modernizacja przyłącza ciepłowniczego do Zespołu Szkół Mechanicznych, wymiana silnika i sposobu regulacji parametrów pracy pompy obiegowej PO3 z zastosowaniem falownika oraz wymiana urządzeń potrzeb własnych kotła K-2 typu WR25, tj. wymiana wentylatora wyciągu spalin oraz jego napędu o zmiennym zapotrzebowaniu mocy – silnika i układu regulacji wydajności, z zastosowaniem falowników. Pozyskane z tego tytułu oszczędności stanowią wartość 214 tys. zł. Dzięki realizacji tych zadań nasza ciepłownia uzyskała oszczędność energii, która wprost przekłada się na obniżenie ceny ciepła, jak również świadectwa efektywności zwalniające z opłaty zastępczej.

W efekcie, po rozstrzygnięciu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przetargu dotyczącego świadectw efektywności energetycznej, na liście ofert wybranych znalazły się wszystkie oferty złożone przez świdnicki MZEC.

Zamienią piec na MZEC

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy będzie dostarczał ciepłą wodę użytkową dla całego osiedla Młodych i przyległych ulic. To oczywiście perspektywa kilku lat, ale porozumienie w tej sprawie ze Spółdzielnią Mieszkaniową już jest.

DSC_0133

Pomysł ma za sobą dość długą historię. Kilka lat temu MZEC wystąpił do SM z propozycją budowy centralnych instalacji ciepłej wody użytkowej (cwu) w kilku wybranych budynkach w okolicy ulic Wyszyńskiego, Wróblewskiego i Słobódzkiego. Została gruntownie przygotowana koncepcja. Przeprowadzono wiele spotkań informacyjnych, także bezpośrednio w budynkach z mieszkańcami. Po długich rozmowach spółdzielnia się niestety wycofała – mówi Bogdan Ryndziewicz, wiceprezes zarządu ds. technicznych

Temat podjęła jednak niezależna od SM wspólnota mieszkaniowa z dwuklatkowego wieżowca przy ul. Wyszyńskiego 3-5. – Błyskawicznie się dogadaliśmy, podpisaliśmy umowę i wybudowaliśmy w budynku instalację cwu – dodaje B.Ryndziewicz. – Wspólnota była bardzo zadowolona zarówno ze sposobu i tempa przeprowadzenia prac, jak i działania instalacji oraz kosztów przygotowania ciepłej wody. Nieustannie to działanie i koszty monitorujemy i mamy pewność, że rzeczywisty koszt jest mniejszy niż w przypadku korzystania z gazu ziemnego. Bezpieczeństwo i komfort są natomiast bez porównania większe.

Te doświadczenia zachęciły MZEC do podjęcia kolejnych rozmów ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Tym razem zakończyły się porozumieniem.

Mieszkańcy budynków ogrzewanych przez MZEC, nie tylko z terenu osiedla Młodych, przejawiają duże zainteresowanie likwidacją gazowych podgrzewaczy wody i korzystaniem z ciepła sieciowego. Do świdnickich ciepłowników bardzo często trafiają zapytania w tej sprawie.

System ciepłowniczy MZEC jest przygotowany do tego, by dostarczać ciepło do przyłączonych budynków przez cały rok i nie wymaga to żadnych dodatkowych inwestycji. – Oczywiście, odbiorcy muszą wybudować w swoich budynkach instalacje cwu, a dodatkowo należy zainstalować w istniejących w tych budynkach węzłach cieplnych moduły do przygotowania cwu – wyjaśnia Bogdan Ryndziewicz. – Nowe moduły mogą być instalowane i pozostać własnością odbiorców, a może je zainstalować MZEC, jest to tylko kwestia negocjacji i umów.

Inwestycja rozpocznie się w 2015 roku, a w ciągu następnych czterech lat (2016-2019) planowane jest wykonanie instalacji ciepłej wody z MZEC-u w pozostałych zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej.